شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب فناوری، دارو، رویان

عرضه ترکیبات دارویی بومی برای کمک به بیماران دیابتی‌ -عصر هشتم
فناوری

عرضه ترکیبات دارویی بومی برای کمک به بیماران دیابتی‌

پژوهشگران رویان موفق به تولید شبه اندام‌های تولیدکننده انسولین برای درمان دیابت در آزمایشگاه، در صدد غربالگری و کشف داروهای گیاهی برای درمان این بیماری هستند.