شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب فضای مجازی

با استفاده از فضای مجازی می‌توان دروغ، فساد و رانت را از جهان کنار زد - عصرهشتم
خبر

با استفاده از فضای مجازی می‌توان دروغ، فساد و رانت را از جهان کنار زد

نماینده مردم قزوین: فضای مجازی یک ابزار برای حکمرانی عدالت است که می‌تواند دروغ، فساد، رانت، خودکامگی و استبداد را از جهان کنار زد.