چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب فروش جهانی آنر

فروش جهانی آنر - عصرهشتم
بین الملل

۲برابر شدن فروش جهانی آنر تا پایان سال ۲۰۲۲

آنر در تلاش است تا فروش جهانی گوشی‌هایش را تا پایان سال ۲۰۲۲، 2برابر کند