چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱

اخبار با برچسب فاوا

نوآوری

تولید و صادرات محتوای دیجیتال زمینه‌ساز اقتدار ایران در دنیا

بازدید رییس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از مرکز نوآوری محتوای دیجیتال نیتک