چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب طرح های تولیدی ، ارز

کاهش خروج 1440میلیون دلار ارز در سال با اجرای طرح‌های تولیدی اولویت‌دار - عصرهشتم
خبر

کاهش خروج ۱۴۴۰میلیون دلار ارز در سال با اجرای طرح‌ های تولیدی اولویت‌دار

ستاد توسعه زیست‌فناوری بسته کاهش خروج 1440 میلیون دلار ارز در سال را با اجرای طرح‌های تولیدی اولویت‌دار را ارائه داده است