شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب طرح صیانت

بازگشت طرح صیانت به صحن علنی مجلس - عصرهشتم
محتوای دیجیتال

بازگشت طرح صیانت به صحن علنی مجلس

جلال رشیدی کوچی، نماینده مخالف طرح صیانت از بازگشت طرح صیانت به صحن علنی مجلس شورای اسلامی خبر داد