چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب طراحی اکوسیستم جامع مهارت

طراحی اکوسیستم جامع مهارت - عصرهشتم
استارتاپ

آغاز طراحی اکوسیستم جامع مهارت

اکوسیستم جامع مهارت با مشارکت صندوق نوآوری ومرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری طراحی می‌شود.