چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب طاقچه ، مطالعه

مطالعه کاربران طاقچه - عصرهشتم
استارتاپ

ثبت رکورد ۲۱۰میلیون دقیقه مطالعه کاربران طاقچه در سال ۱۴۰۰

مطالعه کاربران طاقچه از ابتدای سال 1400 توانسته رکورد 210میلیون دقیقه مطالعه را ثبت کنند.