چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب صدور مجوزهای شرکت‌های دانش‌بنیان

صدور مجوزهای شرکت‌های دانش‌بنیان - عصرهشتم
استارتاپ

لزوم تسریع‌ و تسهیل‌سازی صدور مجوزهای شرکت‌های دانش‌ بنیان

عضو هیات رئیسه مجلس بیان کرد: صدور مجوزهای شرکت‌های دانش بنیان باید تسریع‌ و تسهیل‌سازی شود و ارائه تسهیلات برای حمایت‌های از آنان انجام شود.