پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب شکایت جدید از گوگل توسط روسیه

شکایت جدید از گوگل توسط روسیه - عصرهشتم
بین الملل

ثبت ۲ شکایت جدید از گوگل توسط روسیه

دولت روسیه به اتهام عدم حذف محتوای ممنوع در یوتیوب و ترویج محتوای جعلی از گوگل شکایت کرد.