شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب شهرک استارتاپی امنیت غذایی

افتتاح شهرک استارتاپی امنیت غذایی و صنایع وابسته - عصرهشتم
استارتاپ

افتتاح شهرک استارتاپی امنیت غذایی و صنایع وابسته

شهرک استارتاپی کشاورزی و امنیت غذایی و صنایع وابسته و کارخانه نوآوری سورین واقع در استان البرز توسط معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری افتتاح شد