پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب شناخت عملکرد مغز

شناخت عملکرد مغز - عصرهشتم
استارتاپ

شناخت عملکرد مغز با آرایه‌های میکروالکترودی ایرانی

شناخت عملکرد مغز با ساخت آرایه‌های میکروالکترودی ایرانی میسر شده است.