پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب شارژ موبایل در ۹ دقیقه

شارژ موبایل در ۹ دقیقه - عصرهشتم
بین الملل

شارژ موبایل در ۹ دقیقه با فناوری جدید

با فناوری که تا تابستان امسال عرضه می‌شود شارژ موبایل در ۹ دقیقه امکان‌پذیر خواهد شد.