شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب ستاری،معاون علمی و فناوری رئیس جمهور،هوش مصنوعی،

هوش مصنوعی - عصرهشتم
خبر

بومی‌سازی طراحی و تولید پیکرۀ هوش مصنوعی

آقای ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری اعلام کرد:طراحی و تولید پیکره هوش مصنوعی در کشور بومی‌سازی شد