شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب سایت ایرنیک

مخفی کردن اطلاعات شخصی صاحب دامنه - عصرهشتم
فناوری

افزودن قابلیت مخفی کردن اطلاعات شخصی صاحب دامنه در WHOIS، سایت ایرنیک

مرکز ثبت دامنه‌های ir. و نقطه-ایران (.ایران)، ایرنیک، قابلیت حذف نمایش عمومی اطلاعات شخصی نام صاحب دامنه را به بخش WHOIS این سایت اضافه کرده است.