سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات

سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب ‌و کارهای اینترنتی - عصرهشتم
استارتاپ

سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب ‌و کارهای اینترنتی رونمایی شد

با حضور وزیر صمت و وزیر دادگستری از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب ‌و کارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط (CODR)، رونمایی شد.