پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب روس گرام ، اینستاگرام

روس‌ گرام جایگزین اینستاگرام - عصرهشتم
بین الملل

روس‌ گرام جایگزین اینستاگرام در روسیه

چند هفته پس از ممنوعیت اپلیکیشن اینستاگرام در روسیه، نسخه بومی جانشین این برنامه با عنوان روس گرام را رونمایی کردند.