چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب راه‌‌ اندازی خط تولید فناوری

راه‌‌ اندازی خط تولید فناوری - عصرهشتم
استارتاپ

راه‌‌ اندازی خط تولید فناوری با رویکرد سرمایه‌گذاری بلند مدت

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی گفت: به دنبال ایجاد خط تولید فناوری با رویکرد حمایت و سرمایه‌گذاری بلندمدت هستیم.