چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب دکتر نکست،درمان آنلاین،نسخه الکترونیک

استارتاپ

ثبت ۷۰۰هزار نسخه الکترونیک در دکترنکست طی یک سال گذشته

سال گذشته 700هزار نسخه الکترونیک در سامانه جامع و هوشمند پزشکی دکترنکست در یک سال گذشته ثبت شده است.