چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱

اخبار با برچسب دکتر نظری

خبر

بازدید رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان از مرکزنوآوری محتوای دیجیتال نیتک

رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان و هیات همراه از بخش های مختلف مرکزنوآوری محتوای دیجیتالِ نیتک بازدید کرد.