پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب دبیرخانه دائمی امنیت غذایی ، امنیت غذایی ، پارک فناوری پردیس

دبیرخانه دائمی امنیت غذایی- عصرهشتم
استارتاپ

راه ‌اندازی دبیرخانه دائمی امنیت غذایی در پارک فناوری پردیس

به همت شبکه فن بازار ملی ایران، دبیرخانه دائمی امنیت غذایی به عنوان نخستین رویداد نوآوری‌ها در این حوزه برای رفع نیازهای فناورانه کشور در پارک فناوری پردیس تشکی