شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب خط اینترنت فیبر نوری

خط اینترنت فیبر نوری - عصرهشتم
فناوری

نصب یک میلیون و ۴۰۰ هزار خط اینترنت فیبر نوری

طبق آمار ارائه شده وزارت ارتباطات تا پایان ۱۴۰۰، یک میلیون و ۴۱۶ هزار خط اینترنت فیبرنوری را در راستای اجرای طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب و کارها، نصب کرد.