چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب حمل‌ونقل هوشمند

جذب سرمایه برای طرح‌های فناورانه حمل‌ونقل هوشمند - عصرهشتم
فناوری

جذب سرمایه برای طرح‌های فناورانه حمل‌ونقل هوشمند

معرفی نیازهای فناورانه حمل‌ونقل هوشمند در شبکه فن‌بازار ملی ایران به صورت رویداد مجازی امروز پنجشنبه ۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.