چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب حمایت از مستعدان برتر ، مساله شناسی

حمایت از مستعدان برتر - عصرهشتم
نوآوری

حمایت از مستعدان برتر در فرآیند مساله‌شناسی و حل چالش‌ها

با انعقاد تفاهم‌نامه بین بنیاد ملی نخبگان و وزارت کشور از مستعدان برتر و گسترش و تعمیق نقش آنها در فرآیند مساله‌شناسی و حل چالش‌ها حمایت خواهد شد.