پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب حق‌السهم 2درصدی دولت از اپراتورها

حق‌السهم 2درصدی دولت از اپراتورها - عصرهشتم
اقتصاد دیجیتال

افزایش حق‌السهم ۲درصدی دولت از اپراتورها لغو شد

جزئیات بودجه سال 1401حاکی از آن است که افزایش 2درصدی حق‌السهم دولت از اپراتورها که باعث افزایش هزینه خدمات ارتباطی همچون اینترنت می‌شد، لغو شده است.