پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب جشنواره بین‌ المللی خوارزمی

معرفی برگزیدگان سی‌و پنجمین جشنواره بین‌ المللی خوارزمی - عصرهشتم
نوآوری

معرفی برگزیدگان سی‌و پنجمین جشنواره بین‌ المللی خوارزمی

در مراسمی از ۹ برگزیده از ایران و ۳ برگزیده از کشورهای ایتالیا، فرانسه و چین در سی‌و پنجمین جشنواره بین‌ المللی خوارزمی با حضور ریاست تجلیل شد.