چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب جذب نیروی کار اجباری

جذب نیروی کار اجباری - عصرهشتم
بین الملل

ارتباط آمازون و اپل با اردوگاه‌های کار اجباری برای جذب نیروی کار اجباری

گزارش‌هایی منتشر شده که طی آن تامین کنندگان آمازون و اپل با اردوگاه‌های کار اجباری برای جذب نیروی کار اجباری ارتباط دارند.