پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب تپسی ، تاکسی ، تاکسی های اینترنتی ،

تانسیل بالقوه 78درصدی بازار تاکسی‌های اینترنتی در ایران - عصرهشتم
استارتاپ

پتانسیل بالقوه ۷۸درصدی بازار تاکسی‌ های اینترنتی در ایران

طبق امیدنامه منتشر شده تپسی برای ورود به بورس پتانسیل 78درصدی دست نخورده تاکسی‌های اینترنتی در ایران مطرح شده است.