پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب توضیح تصویر در توئیتر

توضیح تصویر در توئیتر - عصرهشتم
بین الملل

عرضه ویژگی جدید توضیح تصویر در توئیتر

شبکه اجتماعی توئیتر ویژگی جدیدی را عرضه خواهد کرد تا توضیحات تصویر را به کاربران ارائه دهد.