شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب توسعه کسب و کارهای IT

۲۰ میلیارد ریال وام برای توسعه کسب و کارهای IT -عصرهشتم
اقتصاد دیجیتال

۲۰ میلیارد ریال وام برای توسعه کسب و کارهای IT

شبکه حمایت و رشد کسب و کارهای نوآور وام ۲۰ میلیارد ریالی برای توسعه کسب و کارهای IT در نظر گرفته است.