چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب توانمدسازی حاشیه شهر مشهد

استفاده از ظرفیت استارتاپ‌ها - عصرهشتم
استارتاپ

استفاده از ظرفیت استارتاپ‌ها برای توانمندسازی حاشیه شهر مشهد

رئیس کمیسیون سامان‌دهی حاشیه شهر شورای اسلامی شهر مشهد از استفاده از ظرفیت استارتاپ‌ها برای توانمندسازی حاشیه شهر مشهد خبر داد.