پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب توئیتر

فعال شدن محدود ویژگی انجمن‌ها در توئیتر - عصرهشتم
بین الملل

فعال شدن محدود ویژگی انجمن‌ها در توئیتر

ویژگی انجمن‌های توئیتر که برای ارتباط با افرادی است که اشتراک‌های زیادی با کاربران دارند به صورت محدود فعال شده است.