چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب تدوین سند ملی نوآوری با مشارکت دانشگاه‌ها

تدوین سند ملی نوآوری با مشارکت دانشگاه‌ها - عصرهشتم
استارتاپ

تدوین سند ملی نوآوری با مشارکت دانشگاه‌ها

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از مشارکت دانشگاه‌ها و پارک‌های فناوری برای تدوین سند ملی نوآوری خبر داد.