پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب تبلیغات آنلاین در گوگل

تبلیغات آنلاین در گوگل - عصرهشتم
بین الملل

تحقیقات ضد انحصاری تبلیغات آنلاین در گوگل و متا در اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا و انگلیس تحقیقات ضد انحصاری درباره تبلیغات آنلاین گوگل و متا را شروع کرده‌اند.