چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب تأمین نیاز قلم انسولین کل کشور

تأمین نیاز قلم انسولین کل کشور - عصرهشتم
استارتاپ

توانمندی شرکت دانش‌بنیان ایرانی برای تأمین نیاز قلم انسولین کل کشور

یک شرکت دانش بنیان با تولید قلم و مواد دارویی انسولین، توانایی تولید ۲۰ میلیون از این محصول را برای تامین نیاز کل کشور دارد.