چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب برگزاری جشنواره تولید محتوای دانا

برگزاری جشنواره تولید محتوای دانا - عصرهشتم
محتوای دیجیتال

برگزاری جشنواره تولید محتوای دانا تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱

جشنواره تولید محتوای دانا، پلتفرم آموزش آنلاین ایرانسل آغاز شده و تا پایان اردیبهشت 1401 ادامه خواهد داشت.