چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب بررسی طرح صیانت

بررسی طرح حمایت در کمیسیون ویژه برای بازگشت به مجلس - عصرهشتم
استارتاپ

بررسی طرح حمایت در کمیسیون ویژه برای بازگشت به مجلس

طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی در جلسه کمیسیون ویژه برای بازگشت به مجلس بررسی می‌شود.