پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب بازی‌ های شناختی

بازی‌ های شناختی - عصرهشتم
فناوری

کمک بازی‌ های شناختی به پرورش و افزایش توانمندی‌های شناختی

بازی‌های شناختی به عنوان یکی از ابزارهای نوین، ‌می‌توانند منجر به پرورش و افزایش توانمندی‌های شناختی در جامعه‌ی مخاطبان خود شوند.