چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب اینماد ، مجلس

اجباری شدن اینماد مخالف مصوبات مجلس است
خبر

اجباری شدن اینماد مخالف مصوبات مجلس است

3کمیسیون فین‌تک،پرداخت‌یاری وتجارت الکترونیکی در رسته‌ی خدمات فناوری اطلاعات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در مخالفت با اجباری شدن اینماد بیانیه‌ای صادر کرد