شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب اینستاگرام

اینستاگرام، استفاده از عکس‌های شما توسط کاربران را غیرفعال کرد - عصرهشتم
بین الملل

اینستاگرام ، استفاده از عکس‌های شما توسط کاربران را غیرفعال کرد

اینستاگرام با افزودن گزینه خاموش کردن ابزار Embed استفاده از عکس‌های صاحب پیچ توسط کاربران را غیرفعال کرد.