چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب اینترنت،دسترسی به اینترنت،اینترنت موبایل

محرومیت ۳۷درصد از مردم جهان از اینترنت
خبر

محرومیت ۳۷درصد ازمردم جهان از اینترنت

طبق گزارش سازمان ملل در حال حاضر ۲.۹ میلیارد نفر برابر با ۳۷ درصد جمعیت زمین، هنوز امکان دسترسی به اینترنت را ندارند .