چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب اپلیکیشن iOS ، یوتیوب

Picture-in-Picture یوتیوب - عصرهشتمPicture-in-Picture یوتیوب - عصرهشتم
بین الملل

حذف ویژگی Picture-in-Picture یوتیوب در اپلیکیشن iOS

پس از آزمایش چندین ماهه، ویژگی Picture-in-Picture یوتیوب در اپلیکیشن iOS غیر فعال شد.