شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب اولین اوراق صکوک نوآوری ، بورس

اولین اوراق صکوک نوآوری - عصرهشتم
اقتصاد دیجیتال

اولین اوراق صکوک نوآوری برای یک شرکت دانش‌بنیان در بورس تهران درج شد

معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی از درج نخستین اوراق صکوک نوآوری برای یک شرکت دانش‌بنیان در بورس تهران خبر داد.