پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب انصراف ایلان ماسک ، توییتر

انصراف ایلان ماسک - عصرهشتم
بین الملل

انصراف ایلان ماسک از شرکت در هیئت مدیره توییتر

مدیرعامل توییتر با انتشار پیامی از انصراف ایلان ماسک از عضویت در هیأت مدیره این شرکت خبر داد.