چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب انحصارگری گوگل، اپل و متا

انحصارگری گوگل، اپل و متا - عصرهشتم
بین الملل

مقابله اتحادیه اروپا با انحصارگری گوگل، اپل و متا

اتحادیه اروپا قوانین ضد انحصاری جدیدی را برای گوگل، اپل و متا وضع کرده است.