چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب انتخاب متن در نسخه اندروید توییتر

انتخاب متن در نسخه اندروید توییتر - عصرهشتم
بین الملل

افزودن قابلیت انتخاب متن در نسخه اندروید توییتر

توسعه‌دهندگان شبکه اجتماعی توییتر قصد دارند، قابلیت انتخاب متن را به نسخه اندروید این شبکه اجتماعی اضافه کنند.