شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب امکان پخش زنده

نوآوری

آغاز برگزاری رویدادهای مجازی در مرکز نوآوری نیتک

پخش رویدادهای مجازی در استودیوی مرکز نوآوری محتوای دیجیتال نیتک آغاز شد.