پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب اقتصاد دیجیتال ، مجلس

رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس - عصرهشتم
اقتصاد دیجیتال

اجباری شدن اینماد،تکمیل کننده پازل فشار حداکثری به کسب‌ و کارهای نوپا

رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس اجباری شدن اینماد و بستن درگاه پرداخت را تکمیل کننده پازل فشار حداکثری برای سب و کارهای نوپا عنوان کرد.