شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب افزایش ۲۰ ترابیتی

افزایش ۲۰ ترابیتی -عصرهشتم
استارتاپ

کمک توان داخلی به افزایش ۲۰ ترابیتی ظرفیت شبکه ارتباطی

عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت از افزایش۲۰ ترابیتی ظرفیت شبکه با استفاده از توان داخلی خبر داد.