چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب افزایش بهره‌‌وری کسب و کارها

افزایش بهره‌‌وری کسب و کارها - عصرهشتم
بین الملل

خرید جدید مایکروسافت برای افزایش بهره‌‌وری کسب و کارها

مایکروسافت شرکت جدیدی به نام Minit را برای افزایش بهره‌وری کسب و کارها خریداری کرده است.